metinler

 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü şiddete maruz kaldığında yalnız hissetmeni ve korkmanı engeller.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların yalnız kalmasını önler. Ücretsiz hukuki ve psikolojik destek almasını, kadın örgütlerinin davalarına müdahil olmasını sağlar. #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü ücretsiz hukuki ve psikolojik destek almanı sağlar.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü 7/24 çalışan ücretsiz şiddet hattı, sığınak ve cinsel şiddet kriz merkezi gibi destek mekanizmalarıyla şiddete maruz kalan kadın ve çocukları korur, fail erkekleri caydırır.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü eşit vatandaşlığın garantisidir. Şiddete son verilmesi için hayatın her alanında eşitlik sağlanması gerektiğini söyler. Eşitlik gelince şiddet gider. #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü taciz, tecavüz ve şiddete uğrayan kadınların korkmadan şikayetçi olabilmesini, baskı altında şikayetinden vazgeçse bile konunun kamu davası olarak takibini sağlar. #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü sözde namus ve töre gerekçesiyle kız çocuklarının ve kadınların eğitim, çalışma, eş seçme, seyahat gibi en temel hak ve özgürlüklerinin engellenmesini yasaklar. Sözde namus ve töre adı altında işlenen kadın cinayetlerini engeller. #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü şiddet uygulayanın cezalandırılmasını sağlar, cinsiyetçi gerekçelerle yapılan indirimleri engeller, cezasızlığı ortadan kaldırır.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü sözleşme tek taraflı ısrarlı takip (musallat olma) faillerinin cezalandırılmasını sağlar. Kimse, birlikte olmayı reddettiği ya da ayrılmak istediği için şiddete maruz bırakılamaz.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü şiddetin çocuklar önünde gerçekleşmesi, silah kullanılması, şiddetin tekrar etmesi gibi durumları yüksek riskli durumlar olarak görüp acil önlem alınmasını sağlar. Kadın cinayetlerini engeller.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü devletlere, devletin tüm mekanizmalarını işleterek kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri alma görevini yükler. #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü iktidarlara ev içi şiddeti durdurmak için yol gösterir, sorumluluklarını hatırlatır, Sözleşmenin gereğini yapmayan devletlere hesap sorar.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü kadınların ve çocukların şiddetsiz bir hayat yaşama hakkını korur.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
  
 • #İstanbulSözleşmesiYaşatır çünkü şiddet mağdurlarının uğradıkları zararların tazmin edilmesini sağlar.
  #SözleşmeyiUygulaŞiddetiDurdur
 1. Haklarımızdan, hayatlarımızdan, mücadelemizden, kazanımlarımızdan ve #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 2. Biz yüzyıllardır eşit ve özgür yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 3. Bizim Hayatımız Bizim Sözleşmemiz! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 4. Bizim Emeğimiz Bizim Sözleşmemiz! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 5. 1841’de kadı vb resmi bir merci önünde evlenme ve boşanma hakkı için mücadele ediyorduk, bugün de şiddetsiz, eşit, özgür bir hayat için! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz 
 6. 1845’de köle ya da cariye satın almanın yasaklanması için mücadele ediyorduk, bugün şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 7. 1856’da kadınlara mirastan hak verilmesi için mücadele ediyorduk, bugün şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 8. 1860’lar’da kızlar için rüştiye mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmen okullarının açılması için mücadele ediyorduk; bugün şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için ! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 9. 1917’de İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması için mücadele ediyorduk; bugün şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 10. 1900’lü yılların başından beri kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi için mücadele ediyorduk, bugün şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 11. 1985’te BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması için de 24 saat nöbetteydik, bugün İstanbul Sözleşmesi için nöbetteyiz! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz 
 12. 1990’lı yıllarda Kadın Bakanlığı gibi devlet içi mekanizmaların kurulması için mücadele ediyorduk; kuruldu, kapatıldı. Yeniden açılması için mücadelemiz sürüyor. Şiddetsiz, eşit, özgür bir hayat için #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 13. 1998’da Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un (4320) kabul edilmesi için de 24 saat nöbetteydik, bugün İstanbul Sözleşmesi için nöbetteyiz. . #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz 
 14. 2000’lerde Anayasanın kadın erkek eşiliği ile ilgili 10. maddesi ve ailede eşitlik getiren 41. maddesindeki değişiklikler için de 24 saat nöbetteydik, bugün İstanbul Sözleşmesi için! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz 
 15. 2005’te kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu için 24 saat nöbetteydik, bugün İstanbul Sözleşmesi için nöbetteyiz! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz 
 16. 2009’da TBMM’de Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu’nun kurulması için mücadele ediyorduk, bugün İstanbul Sözleşmesi için nöbetteyiz! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz) 
 17. 2000’lerde İstanbul Sözleşmesinin hazırlanması, imzalanması için; 2011’den beri uygulanması için; bugün de imzanın geri çekilmemesi için 7/24 nöbetteyiz! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
 18. 2012’ye kadar Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284) için 24 saat nöbetteydik, bugün İstanbul Sözleşmesi için nöbetteyiz! #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz