Son yıllarda giderek artan bir şekilde, kadınların kazanılmış haklarını geri götürmeye yönelik çok ciddi tehlike ve tehditler ile karşı karşıyayız.

EŞİK- Eşitlik İçin Kadın Platformu, kadınların nafaka hakkına saldırı, çocuk istismarcılarına yönelik af talepleri ve şimdi de İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekilmesi başta olmak üzere pek çok alandaki kazanılmış haklarımızı korumak amacıyla oluşturduğumuz bir platformdur. Uzun süredir bu alanlarda mücadele veren 310’u aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütünden oluşan platformumuz, 150’ye yakın sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika tarafından desteklenmektedir.

İçinde yaşadığımız bu tarihi dönemde ortak kazanımlarımızı korumak ve sözümüzü hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek amacıyla herkesi ve her kurumu bizimle birlikte bu saldırılara karşı ortak mücadele etmeye davet ediyoruz.

Dayanışma ile.
EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu


Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği Webinar Serisi – ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ – Prof.Dr. Feride Acar
EŞİK’ten Zelal Ayman ve Özgül Kapdan, platformumuz kurulmadan hemen önce -15 Temmuz’da-
Femfikir’e konuk olmuşlardı.