İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Yok Hükmündedir, Sözleşme Yürürlüktedir

Milletin Meclisi’nin oybirliği ile kabul ettiği bir Sözleşme’den bir kişinin iradesi ile çıkılamaz

20 Mart 2021 gününün gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin “Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine” karar verildiği açıklandı. Milletin iradesiyle Meclis’te oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılamaz. Meclis’in iradesi tek kişiye devredilemez. Mecliste yasa ile kabul edilen ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca yasaları bile yürürlükten kaldırma özelliği olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek kişilik kararlar ile çıkılamaz. Böylesi bir girişim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gibi tüm uluslararası sözleşmelerin ve bu sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan haklarının tek kişinin keyfine bırakılması anlamına gelmektedir. Daha da vahimi, hukuk devletinin tamamen ortadan kaldırılması, Meclis’in ve demokrasinin tamamen tasfiyesi anlamına gelmektedir.

>>>devamı için tıklayın<<<

The Presidential Decision on the Istanbul Convention is Null and Void. The Convention Remains in Force!

The country’s withdrawal from an international convention, which was unanimously accepted by Parliament, cannot be decided by one person. 

Through a Presidential Decision published in the Official Gazette at midnight on March 20, 2021, it was announced that the Istanbul Convention “was terminated for the Republic of Turkey.” Withdrawal from the Istanbul Convention, which had been unanimously accepted by Parliament, representing the will of the people, cannot be accomplished by a Presidential Decision. The parliament’s will and power cannot be transferred to an individual. The international conventions on fundamental freedoms and rights that are ratified by Parliament, and recognized as above national laws by Article 90 of the Constitution of Turkey, cannot be subjected to withdrawal by decrees issued by one person. Any such act would mean leaving the recognition of international conventions, such as the European Convention on Human Rights and the United Nations Convention against Torture, as well as all fundamental human rights protected by such instruments, to the arbitrary will of an individual. Even more seriously, it would mean the obliteration of the rule of law and the annihilation of Parliament and democracy.

>>>click to continue <<<


Eşitlik İçin Kadın Platformu Hakkında

Son yıllarda giderek artan bir şekilde, kadınların kazanılmış haklarını geri götürmeye yönelik çok ciddi tehlike ve tehditler ile karşı karşıyayız.

EŞİK- Eşitlik İçin Kadın Platformu, kadınların nafaka hakkına saldırı, çocuk istismarcılarına yönelik af talepleri ve şimdi de İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekilmesi başta olmak üzere pek çok alandaki kazanılmış haklarımızı korumak amacıyla oluşturduğumuz bir platformdur. Uzun süredir bu alanlarda mücadele veren 310’u aşkın kadın ve LGBTİ+ örgütünden oluşan platformumuz, 150’ye yakın sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika tarafından desteklenmektedir.

İçinde yaşadığımız bu tarihi dönemde ortak kazanımlarımızı korumak ve sözümüzü hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek amacıyla herkesi ve her kurumu bizimle birlikte bu saldırılara karşı ortak mücadele etmeye davet ediyoruz.

Dayanışma ile.
EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu