TBMM Eşitlik İzleme Bülteni – 19.10.2020

EŞİK Platformu TBMM’yi Yakın Takibe Aldı
İlk 15 Günün Kadın Hakları Performansı: KÖTÜ
#MeclisGöreve

300’ü aşkın bileşenden oluşan ve 150’ye yakın sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika tarafından desteklenmekte olan Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) olarak 30 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna açık mektupla (https://esikplatform.net/meclis-goreve/#) TBMM’ye seslenmiştik. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda TBMM’ye düşen görevleri hatırlatmış ve beş madde halinde taleplerimizi sıralamıştık.

O tarihten bu yana TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan kadına yönelik şiddet konusunda olumlu/olumsuz tek bir yanıt almadık. TBMM’de herhangi bir çalışma başlatıldığını da görmedik, duymadık.

Kadınlar olarak, bu yok saymayı kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle yasama yılının açıldığı 1 Ekim 2020 tarihinden başlayarak, TBMM’yi yakın takibe aldık. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için atılan ve atılmayan her adımın takipçisi olacağız.

Meclis Görevini Yapmıyor
Ne yazık ki ilk 15 günde aldığımız sonuçlar, TBMM tarihi açısından acımasız bir umursamazlığa işaret ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin 70. Maddesi gereği, Meclis’in Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin denetim görevini yerine getirmediği görülüyor:


15 Ekim 2018 tarihli GREVIO Türkiye Raporu’nun resmi çevirisi halen yaptırılmadı ve tüm milletvekillerine ulaştırılmadı. Hükümet, bakanlıklar, yargı kurumları, ulusal ve yerel düzeyde ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, siyasi partiler, meslek örgütleri, medya, kadına yönelik şiddet alanında çalışan STK’lar ve diğer sivil toplum örgütleri ve tüm ilgili kesimlerle paylaşılmadı; kendi eylem planları ve geri bildirimleri istenmedi.
Meclis’in ilk işlerinden biri olmasına rağmen, GREVIO Türkiye Raporu TBMM’de görüşülmek üzere özel gündem maddesi yapılmadı; TBMM’deki tüm partileri sürece dahil ederek Türkiye’nin şiddetle mücadele konusundaki yol haritasının/eylem planının geniş katılımla çıkartılması için adım atılmadı.
Kadına karşı şiddet ve İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi yönünde hiçbir girişimde bulunulmadı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 25 Kasım günü 25 Kasım’da başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar devam eden tüm dünyada çeşitli etkinlikler yapılan “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Eylem Günü” kapsamında TBMM’de özel oturumlar düzenlenmesi konusunda ne yapılacağı açıklanmadı.

TBMM Eşitlik İzleme Sonuçları 1: Özet
15 Günde Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Adına Yapılanlar ve Yapılmayanlar
EŞİK TBMM İzleme Grubu’nun incelemesine göre, 01-15 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan incelemenin sonuçlarını kamuoyuna açıklıyoruz:
• Meclis’in İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin denetim görevi: YERİNE GETİRİLMEDİ
• GREVIO Türkiye Raporu’nun resmi çevirisi: YAPTIRILMADI, MECLİS’TE GÖRÜŞÜLMEDİ
• Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar: GÜNDEME ALINMADI
• TBMM Başkanı’nın herhangi bir demeci, çabası, girişimi ve hatta vaadi: YOK
• TBMM Genel Kurulu’nda kürsü konuşmalarında dile getiren: YOK
• TBMM Genel Kurulu’nda yerinden bir dakikalık konuşmada dile getiren: sadece 1 vekil
• TBMM Genel Kurulu’nda kadın cinayetlerinden söz edilen süre: 57 saniye!
• TBMM Genel Kurulu’nda özel tek bir an vardı sadece: 2 kadın vekilin taktığı İstanbul Sözleşmesi Uygulansın’ maskeleri
• 34 kanun teklifinden sadece 2’si
• 119 soru önergesinden yalnızca 3’ü
• 33 araştırma teklifinden sadece 1’i
• 61 basın toplantısından yalnızca 3’ü kadınlarla ilgiliydi!
Bu veriler doğrultusunda, EŞİK olarak TBMM’nin 2020-2021 yasama yılının ilk 15 gününde, İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ilan ediyoruz.
EŞİK Platformu olarak TBMM tarafından atılan olumlu/olumsuz tüm adımları yakından takip edecek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu
19 Ekim 2020
https://esikplatform.net
iletisim@esikplatform.net

NOT: Bu veriler TBMM tutanaklarından ve basına yansıyan haberlerden derlenmiştir. Daha net ve kapsamlı sonuçlar alabilmemiz için TBMM’deki tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin desteğini bekliyoruz. Bize iletişim@esikplatform.netmail adresinden ulaşabilirsiniz.

TBMM Eşitlik İzleme Sonuçları tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.