TBMM 27. Dönem Milletvekillerine Gönderilen Mesaj

EŞİK’in, kamuoyuna yönelik gerçekleştirdiği çağrı ile eşzamanlı olarak, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek konusundaki yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmeleri için TBMM Başkanlığı’nı, siyasi partilerin grup başkanvekillerini ve Meclis’in tüm milletvekillerini göreve çağırdığı metin:


Sayın Milletvekili,

EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak, tıpkı 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da TBMM Başkanlığı’nı, siyasi partilerin grup başkanvekillerini ve Meclis’in tüm milletvekillerini göreve çağırıyoruz: Türkiye’de her gün en az üç kadın öldürülüyor ve bu artık bir cinskırım… Meclis’in kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek konusundaki yükümlülüklerini fark etmesini ve gereklerini yerine getirmesini istiyoruz.

Sizden ve partinizden de;
• Kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için alınması gereken önlemleri, tüm partilerle ve görevlilerle birlikte tartışmak ve izlenmesi gereken politikaları belirlemek üzere TBMM’de acilen özel bir oturum düzenlenmesi;
• İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı olan GREVIO’nun hala resmi çevirisi yapılmamış olan 15 Ekim 2018 tarihli Türkiye Raporu’nun resmi çevirisinin acilen yapılması ve tüm milletvekillerine ulaştırılması;
• GREVIO Türkiye Raporu’nun kabine, bakanlıklar, yargı kurumları, ulusal ve yerel düzeyde ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, siyasi partiler, meslek örgütleri, medya, kadına karşı şiddet alanında çalışan STK’lar ve diğer sivil toplum örgütleri ve tüm ilgili kesimlerle paylaşılması; tüm bu kesimlerin rapora dair geri bildirimlerinin ve kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için görüş ve önerilerinin alınması;
• Tüm bu kesimleri ve TBMM’deki tüm partileri sürece dahil ederek Türkiye’nin kadına şiddetle mücadele konusundaki yol haritasının/eylem planının geniş katılımla çıkartılması;
• Kadına karşı şiddet ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmaların TBMM gündemine alınması;
• Meclis’in tüm çalışmalarında, İstanbul Sözleşmesi’nin gerektirdiği ilkelerin hayata geçirilmesi;
• Anayasa’nın ilgili hükümleri ve İstanbul Sözleşmesi’nin 70. maddesi gereği Sözleşme’nin uygulanması konusundaki parlamenter denetim görevinin yerine getirilmesi
için harekete geçmenizi bekliyoruz.

EŞİK olarak, tüm siyasi partileri ve milletvekillerini sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Anayasa’nın, İstanbul Sözleşmesi’nin, şiddetle ilgili 6284 Sayılı Yasa’nın, başta kadına karşı şiddeti işkence/eziyet olarak kabul eden 96. maddesi olmak üzere Türk Ceza Yasası’nın ve belediyelere sığınak açma zorunluluğu getiren Belediyeler Yasası’nın etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayınız. Kadın erkek eşitliğini sağlamaya, kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik mevzuatın ve bu amaca uygun politikaların hayata geçmesi için harekete geçiniz. Tüm bunları yaparken, bu alanda yıllardır çalışan kadın örgütlerini desteklemeyi, tecrübe ve uzmanlıklarından yararlanmayı ilke olarak benimseyiniz.


EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu
iletisim@esikplatform.net
22 Ocak 2021