EŞİK Platformu’ndan Fuat Oktay’a açık mektup – 31.08.2020

İstanbul Sözleşmesi, kadınların hayatı; hem kadınların hem de Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir sözleşmedir. Bu nedenle, kadın örgütlerinin katılımı ve kabulü olmaksızın Sözleşme ile ilgili hiçbir karar alınmamalıdır.

EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’dan İstanbul Sözleşmesi konusunda bir randevu talep etmekteyiz. Öncelikli talebimiz, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açık halde bırakılmaması, acilen ve etkin bir biçimde uygulanması konularındaki görüşlerimizi aktarmaktır.

EŞİK Platformu bu amaçla, Sayın Oktay’a aşağıdaki açık çağrıyı yapmaktadır. Çağrı metni, Platformumuz tarafından makamına da iletilmiş bulunmaktadır. Bu çağrıyı, Sayın Oktay’ın yanısıra tüm iktidar yetkililerine ve sözcülerine yönelik yapmaktayız. Kadın örgütleri ile görüşüyoruz, görüşeceğiz beyanlarına rağmen, ilgili bakanlıklar dahil şu ana dek EŞİK Platformu ile yapılmış bir görüşme ve Platformumuza verilmiş bir randevu bulunmamaktadır.

Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.

EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu

esikplatform@gmail.com


Sayın Fuat Oktay,
Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı

EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ediyor, başından beri bu konudaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlar için hayati önemine ve acilen uygulanmasına dair görüşlerimizi paylaşırken; Sözleşme’nin kesinlikle tartışmaya açılmaması gerektiğini belirttik, acilen uygulanmasını talep ettik, kadınların haklarının ve hayatlarının politik pazarlık malzemesi yapılamayacağını dile getirdik.
Sözleşme ile ilgili kamuoyuna da yansıyan Sözleşme’den çıkılması; Sözleşme’ye (kamuoyu tarafından şerh olarak bilinen) yorum bildiriminde bulunulması; Sözleşme’ye çekince konulması; başta temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yasağını düzenleyen 4. madde ile kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikaların geliştirip etkili şekilde uygulanmasına ilişkin 6. madde olmak üzere Sözleşme metninde değişiklik talebinde bulunulması gibi “yol haritaları” üzerinde konuşuluyor olmasını kabul etmiyoruz. Tüm bunların konuşuluyor olması dahi kadın haklarını, eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını aşındırmaktadır. Sözleşme’nin, kadınların ve Türkiye’nin geleceğine kadınlar olmaksızın karar verilemez.
İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin çalışmaların sizin koordinasyonunuzda ele alındığı, ilgili bakanlarla ve bazı kadın milletvekilleriyle toplantılar düzenlendiği, bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüşmeye başlandığı basına yansıdı. Konunun ana muhataplarından biri olarak bu konudaki itirazlarımızı, görüşlerimizi ve kamuoyu ile daha önce paylaşmış olduğumuz 5 acil talebimizi iletmek üzere Platform olarak bir randevu talep ediyor, her görüşe açık olunduğu yönündeki beyanların gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

EŞİK – Eşitlik İçin Kadın Platformu