EŞİK Platformu basın bülteni: 17.9.2020

Avrupa Konseyi Eşitlik Komitesi’nden İstanbul Sözleşmesi’nden
Çıkmayı Tartışan Ülkelere Yönelik Açıklama

EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu Olarak
TBMM Başkanlığı’na, TBMM’deki Tüm Siyasi Partilere ve Milletvekillerine Açık Çağrımız

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (PACE) Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi (Committee on Equality and Non-Discrimination), 11 Eylül 2020 tarihinde düzenlediği video konferansın ardından İstanbul Sözleşmesi’ne desteğini yineleyen bir açıklama yayınladı.

Açıklamada İstanbul Sözleşmesi’nin, tüm dünyada, kadınların şiddetten korunması için en gelişmiş ve en kapsamlı uluslararası yasal standart olarak kabul edilmekte olduğu vurgulandı.

Eşitlik Komitesi, son dönemde Polonya ve Türkiye’deki siyasetçilerin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme çağrısı yapan ve başkalarını da kendilerini izlemeye davet eden beyanlarından üzüntü duyduğunu açıkladı. Bu olumsuz tutumların, Sözleşme’nin amaçları ve hükümleri hakkındaki kasıtlı ve yanlış beyanların sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

Açıklamada İstanbul Sözleşmesi’ndeki (şiddet riski altında olan kadınlar ve kız çocuklarının güvenliğini sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak gibi) hedeflerin, halihazırda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de tanınan temel haklar arasında olduğu hatırlatıldı.

Bu hedeflerin kasıtlı olarak çarpıtılmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada; sözleşmede, aile kavramının yeniden tanımlamasına veya aile hayatını ya da aile yapısını düzenlemeye yönelik gizli bir ajanda olduğu iddiasının, ataerkil yapıların korunmasına, savunulmasına ve güçlendirilmesine hizmet eden temelsiz iddialardan ibaret olduğu vurgulandı.

Eşitlik Komitesi, tüm üye devletlere, tüm parlamenterlere, sivil topluma, bölgesel ve uluslararası örgütlere, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İstanbul Sözleşmesi ve bu Sözleşme’nin kadına yönelik şiddete bir son verilmesinde oynadığı hayati role verdikleri desteği pekiştirecek etkinlikler düzenlemeleri için çağrıda bulundu.

EŞİK Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak Komite’nin bu çağrılarını destekliyor ve hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, hem de Türkiye’nin tüm sivil toplumunu 25 Kasım’da İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi için etkili adımlar atmaya çağırıyoruz.

EŞİK olarak, TBMM Başkanlığı’nı, TBMM’deki tüm siyasi partileri ve milletvekillerini;

  • İnsan hakları temel standartlarına itiraz anlamına gelen İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik karalama kampanyalarına karşı durmaya;
  • Çalışmalarında İstanbul Sözleşmesi’nin gerektirdiği ilkeleri hayata geçirmeye;
  • İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı olan GREVIO’nun 15 Ekim 2018 tarihli Türkiye raporundaki tavsiyeleri uygulamaya;
  • Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 25 Kasım günü TBMM’de özel bir oturum düzenlenerek kadına karşı şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda (Sözleşme’nin 70. Maddesi gereği) görevleri olan parlamenter denetim mekanizmasını işletmeye; TBMM’deki tüm partilerle ortak bir Türkiye şiddetle mücadele Yol Haritası/Eylem Planı çıkarılması için çalışmaya

davet ediyoruz.

EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu
17.09.2020
esikplatform@gmail.com
www.esikplatform.net

Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi açıklamasının tam metni için :
https://esikplatform.net/wp-content/uploads/2020/09/AvrupaKonseyi_EsitlikveAyrimciliklaMucadeleKomitesi_Aciklamasi.docx